INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

OWIADCZENIE RODO (PDF)

Szanowni Państwo

MMC Hardmetal Poland sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław, przetwarza dane osobowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych do celów utrzymywania kontaktów handlowych, doradztwa technicznego oraz zawierania i realizacji umów oraz celów marketingowych.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE,L 119/1 z 4 maja 2016 pragniemy spełnić obowiązek informacyjny ( RODO ) w niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Poza danymi osobowymi dostępnymi w publicznych rejestrach oraz udostępnionymi publicznie przez podmioty, których dane te dotyczą, przetwarzamy również dane dotyczące rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, wykorzystywanych procesów technologicznych, lokalizacji zakładów produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz dane kontaktowe, w celu przygotowywania i przedstawiania odpowiednio dobranych ofert handlowych oraz prowadzenia doradztwa. Niezbędne dane możemy przekazywać firmom obsługującym wysyłkę towarów, w celu realizacji za ich pośrednictwem dostawy.
Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie tych danych albo ją następnie wycofają - nie będziemy mieli takiej możliwości lub będzie ona bardzo ograniczona.

W kwestiach technicznych, logistycznych i handlowych prowadzimy współpracę z powiązanymi spółkami należącymi do grupy Mitsubishi Materials Corporation, działającymi na terenie innych krajów Unii Europejskiej. W uzasadnionych przypadkach może się to wiązać z przekazywaniem im niektórych dotyczących Państwa danych. Niewyrażenie zgody na przekazywanie danych tym podmiotom albo jej wycofanie może istotnie zubożyć naszą dla Państwa ofertę.

Każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Załączony do tej informacji formularz ma jedynie na celu ułatwienie wycofania zgody w formie pisemnej i nie jest to jedyny sposób, w jaki można to zrobić. Mogą Państwo przekazać swoje oświadczenie także w każdy inny sposób, który nie pozostawi wątpliwości, co do jego znaczenia i tego, że pochodzi od uprawnionej osoby. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe partnerów przechowujemy przez cały okres, w którym zamierzamy pozostawać w stosunkach handlowych. Dane uzyskane na podstawie zgody przechowywane są najdalej do czasu wycofania tej zgody lub do chwili, w której przestaną być niezbędne.
Prawo do przetwarzania danych przysługuje osobie, której te dane dotyczą, jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany. Prawo do żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, uzależnione jest od istnienia możliwości technicznej.
Każde takie żądanie będziemy rozpatrywać indywidualnie, oceniając te warunki. Nie profilujemy danych oraz nie podejmujemy w oparciu o nie zautomatyzowanych decyzji.
Każdemu, kogo dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo dostępu do nich, prawo do żądania ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem ochrony danych jest Pani Małgorzata Sierpińska

Tel: +48-71-3351628, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Góra